Episode 9

Agile Requirements with SpecFlow - Deel 2

Thomas Bruggink - 24-04-2015

In deze vervolgsessie over Agile Requirements gaat Thomas verder in op het koppelen van Agile Requirements aan een testautomatiseringsframework middels Specflow. Hij laat tevens zien hoe je deze testen uit kan voeren m.b.v. MTM.

All dotnetFlix videos are produced and published
under the Creative Commons 4.0 International-license
We're running on ASP.NET Core