Episode 5

Deployment automation with DSC & Release Management

Martijn Beenes - 13-03-2015

In deze sessie geeft Martijn een korte introductie van DSC (Desired State Configuration) en laat zien hoe dit i.c.m. Release Management gebruikt kan worden om de deployment van een applicatie te automatiseren.

All dotnetFlix videos are produced and published
under the Creative Commons 4.0 International-license
We're running on ASP.NET Core