Episode 39

Neo4J Graph database - deel 3

Thomas Bruggink - 25-08-2016

In dit derde deel in de serie over Neo4J vertelt Thomas over de verschillende manieren hoe je met Neo4j kunt communiceren en welke techniek wanneer geschikt is.

All dotnetFlix videos are produced and published
under the Creative Commons 4.0 International-license
We're running on ASP.NET Core