Episode 37

Neo4J Graph Database - deel 1

Joop Snijder - 13-07-2016

In dit eerste deel in de serie over Neo4J laat Joop de eenvoud en de kracht zien van het gebruik van een Graph Database.

All dotnetFlix videos are produced and published
under the Creative Commons 4.0 International-license
We're running on ASP.NET Core