Episode 34

Language Understanding Intelligent Service (LUIS)

Edwin van Wijk - 31-03-2016

Op de //Build conferentie in San Francisco is een aantal Cognitive Services geïntroduceerd. In deze aflevering laat Edwin zien hoe je complexe taken als bijvoorbeeld het begrijpen van natuurlijke taal kunt uitbesteden aan deze services. In dit geval kijken we specifiek naar de Language Understanding Intelligent Service (LUIS). We breiden de dotnetFlix bot die Sander in de vorige dotnetFlix aflevering heeft gebouwd uit, zodat hij gebruikmaakt van LUIS.

All dotnetFlix videos are produced and published
under the Creative Commons 4.0 International-license
We're running on ASP.NET Core