Episode 27

Introductie van Akka.NET

Edwin van Wijk - 21-12-2015

In deze aflevering geeft Edwin een korte introductie van Akka.NET, een framework om eenvoudig zeer schaalbare systemen te bouwen op basis van het Actor Model paradigma.

Zie deze site voor meer informatie over Akka.NET.

All dotnetFlix videos are produced and published
under the Creative Commons 4.0 International-license
We're running on ASP.NET Core