Episode 18

Unit-testen met xUnit

Guido van Loon - 07-07-2015

In deze aflevering vertelt Guido over xUnit, een nieuw unit-test framework voor het schrijven van unit-tests.

All dotnetFlix videos are produced and published
under the Creative Commons 4.0 International-license
We're running on ASP.NET Core