Episode 12

//Build/ Conferentie 2015 - Azure Service Fabric

Edwin van Wijk - 07-05-2015

In deze sessie vertelt Edwin over Azure Service Fabric. Dit is de opvolger van de cloud-services (web- en worker-roles) en maakt het bouwen en beheren van schaalbare systemen op basis van Micro services erg eenvoudig.

All dotnetFlix videos are produced and published
under the Creative Commons 4.0 International-license
We're running on ASP.NET Core