Episode 10

//Build/ Conferentie 2015 - SQL Azure Elastic Database Pools

Costeijn Kuhlmann - 07-05-2015

In deze sessie vertelt Costeijn over SQL Azure Elastic Database Pools. Hiermee is het mogelijk om een set met databases voor bijvoorbeeld een multi-tenant scenario te schalen en via jobs en queries de set met databases als 1 database te bewerken.

All dotnetFlix videos are produced and published
under the Creative Commons 4.0 International-license
We're running on ASP.NET Core