Episode 1

Type-safe serialization with Azure DocumentDB

Mark Rexwinkel - 24-01-2015

Mark heeft een wrapper geschreven om de standaard Azure DocumentDB Linq provider. Deze injecteert type-informatie in de data die gebruikt kan worden door de serializer bij het deserialiseren naar .NET objecten.

De source-code is te vinden op GitHub: https://github.com/markrexwinkel/azure-docdb-linq-extension.

All dotnetFlix videos are produced and published
under the Creative Commons 4.0 International-license
We're running on ASP.NET Core